Bel Ons:  035-622 7100

Ons Adres: Groest 87 | 1211EB | Hilversum

Gratis verzending vanaf €75,-

U krijgt 14 dagen zichttermijn

Privacyverklaring

Privacyverklaring Lampenshop Hilversum

Versie 1.2

Deze versie is voor het laatst aangepast op 4 juli 2022.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw persoonsgegevens te beschermen. Lampenshop Hilversum vindt het belangrijk dat haar dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend zoekende naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk op uw persoonlijke wensen en behoeften af te stemmen. Daarbij verwerken we uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Bovendien verwerken we uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en/of andere bijzondere privacywetgeving.

Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Ook geven wij aan welke rechten u als betrokkene heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Lampenshop Hilversum. U dient zich ervan bewust te zijn dat Lampenshop Hilversum niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Lampenshop Hilversum respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Lampenshop Hilversum is de verwerkingsverantwoordelijke en is gevestigd aan Groest 87 (1211 EB) te Hilversum en is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 69704996.

Lampenshop Hilversum is te bereiken per e-mail via info@lampenshophilversum.nl of per telefoon op (035) 622 7100.

Welke persoonsgegevens verwerkt Lampenshop Hilversum van u?

Wij verwerken uw persoonsgegevens indien u deze aan ons heeft verstrekt en indien u gebruikt maakt van de diensten van Lampenshop Hilversum. Met persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij kunnen in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

–             NAW-gegevens

–             Betalingsgegevens

–             E-mailadressen

–             Telefoonnummers 

Waarom verwerkt Lampenshop Hilversum deze persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

–             Het afhandelen van uw betaling;

–             Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

–             U te kunnen e-mailen of bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

–             U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe beveiligt Lampenshop Hilversum uw persoonsgegevens?

Alle door u verstrekte persoonsgegevens worden uiterst zorgvuldig en volstrekt vertrouwelijk behandeld. Wij zorgen ervoor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om uw persoonsgegevens voldoende te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen.

Bovendien worden de door u verstrekte persoonsgegevens slechts gebruikt voor de hierboven genoemde doelen en gedeeld met de personen binnen onze organisatie, welke noodzakelijk kennis dienen te nemen van uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn.

Indien u het idee heeft dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Lampenshop Hilversum door ons een e-mail te sturen of te bellen.

Deelt Lampenshop Hilversum uw persoonsgegevens met derden?

Lampenshop Hilversum deelt uw persoonsgegevens alleen met derden indien het delen noodzakelijk is van het goed kunnen uitvoeren van de overeenkomst die Lampenshop Hilversum met u heeft gesloten, om te voldoen aan en eventuele wettelijke verplichting of wanneer u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend. Met deze derden, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Lampenshop Hilversum een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat ook zij een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens hebben zoals wij die ook hanteren.

Waar slaat Lampenshop Hilversum uw persoonsgegevens op?

Opslag van uw persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in de Europese Economische Ruimte (EER), en met name in Nederland. Indien er toch opslag buiten de EER zal plaatsvinden, zal Lampenshop Hilversum daarvoor voorafgaand expliciete toestemming vragen aan u. Tevens zal Lampenshop Hilversum ervoor zorgdragen dat er aanvullende waarborgen zijn met betrekking tot de opslag van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Doet Lampenshop Hilversum aan geautomatiseerde besluitvorming of profilering?

Lampenshop Hilversum doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Hoelang bewaart Lampenshop Hilversum uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben gekregen alsmede een redelijke periode daarna voor eventuele administratieve en financiële afwikkeling van uw opdracht. Lampenshop Hilversum kan uw persoonsgegevens ook langer bewaren, indien u daar uitdrukkelijke en specifieke toestemming voor heeft verleend of zal verlenen. Tenslotte kan Lampenshop Hilversum uw persoonsgegevens ook langer bewaren, indien Lampenshop Hilversum daartoe wettelijk wordt verplicht. Zijn de afgesproken of wettelijke termijnen verlopen, dan verwijderen wij uw persoonsgegevens.

Lampenshop Hilversum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Worden er persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen bij bezoek aan de website van Lampenshop Hilversum?

Bij bezoek aan onze website wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. Je kunt je toestemming op ieder moment wijzigen of intrekken. In onze cookieverklaring vind je meer informatie over het gebruik van cookies. Deze is te vinden op onze website, www.lampenshophilversum.nl.

Welke rechten heeft u onder de AVG?

Als betrokkene heeft u onder de AVG de volgende rechten:

–             Recht op inzage van uw persoonsgegevens;

–             Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien er sprake is van een wettelijke bewaarplicht worden uw persoonsgegevens direct na het verstrijken van deze bewaarplicht verwijderd;

–             Recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;

–             Recht op dataportabiliteit (recht om persoonsgegevens over te dragen);

–             Recht om vergeten te worden;

–             Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Lampenshop Hilversum zal uw verzoek met betrekking tot de uitoefening van uw recht(en) binnen de wettelijke termijn van 4 weken behandelen. Bij complexe verzoeken kan de termijn eenmalig met 4 weken worden verlengd. U kunt het verzoek sturen naar info@lampenshophilversum.nl. Bij de behandeling maken wij gebruik van de wettelijke mogelijkheden om uw verzoek(en) in te willigen of af te wijzen. Bij afwijzing van uw verzoek zullen wij deze deugdelijk motiveren.

Indien Lampenshop Hilversum optreedt als verwerker en een andere partij de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens is, dan zal Lampenshop Hilversum uw verzoek(en) zo snel mogelijk doorzetten naar de verwerkingsverantwoordelijke. U ontvangt in dat geval een reactie op uw verzoek(en) van de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Het is mogelijk dat ondanks ons zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens u alsnog ergens ontevreden over bent. In dat geval kunt u contact opnemen via info@lampenshophilversum.nl voor informatie over het indienen van een klacht.

Mocht u over de afhandeling van uw klacht ontevreden zijn, dan kunt u zicht richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via het klachtenformulier op de website van www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, maar u kunt ook een brief sturen naar:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 933374

2509 AJ Den Haag

0900-2001201

Vermeld dan altijd in uw brief over welke persoonsgegevens en welke organisatie het gaat, of u al eerder contact heeft gehad met die organisatie en hoe zij hebben gereageerd op uw klacht. Tevens geeft u aan wat u met de klacht wilt bereiken.

Wijziging privacyverklaring

Lampenshop Hilversum behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van de AVG en andere privacywetgeving. Op de website vindt u de meest actuele versie van de privacyverklaring. Bij discussie wordt uitgegaan van de laatste privacyverklaring, welke op de website is gepubliceerd.

Lampenshop Hilversum

September, 2022

Gratis verzenden

Bestellingen vanaf €75

14 dagen zichttermijn

Doen wij niet moeilijk over

Garantie

Garantie veelal tot 5 jaar

100% beveiligde betaling

Gecontroleerd door Buckaroo